ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

การ จัดฟัน เป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน

ซึ่งปัญหาต่างๆ ที่ควรเข้ารับการ จัดฟัน มีดังนี้

จัดฟัน

จัดฟัน

จัดฟัน

จัดฟัน

จัดฟัน

จัดฟัน

 • ฟันเก (Over Crowding)

 • ภาวะสบลึก (Deep overbite)

 • ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite)

 • ขากรรไกรบนยื่น (Overjet)

 • ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite)

 • การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion)

 • ช่องว่างระหว่างฟัน

อาการต่างๆ ที่เป็นสัญญานเตือนว่าควรเข้ารับการรับคำปรึกษาด้านการ จัดฟัน มีดังนี้

 • การหลุดของฟันน้ำนมที่เร็วหรือช้าผิดปกติ

 • ความลำบากในการกัดหรือบดเคี้ยว

 • การหายใจทางปาก

 • กรณีมีฟันซ้อน เก หรืออยู่บนผิดตำแหน่ง

 • กรณีที่มีเสียงของขากรรไกรหรือมีการเลื่อนของขากรรไกร

 • การกัดเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มบ่อยๆ

 • การสบฟันที่ผิดปกติหรือไม่สามารถสบฟัน

 • กรณีมีขากรรไกรและฟันที่ผิดปกติ ไม่เหมาะกับรูปหน้า

จัดฟันเด็ก

คุณประโยชน์ของการ จัดฟัน ในวัยเด็ก

การเข้ารับคำปรึกษาด้านการ จัดฟัน ตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน และสามารถเริ่มการรักษาเมื่อถึงวัยอันสมควร

 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดและควบคุมการเติบโตของกระดูกขากรรไกร

 • ช่วยให้สามารถกำหนดความกว้างของแนวฟันได้

 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ฟันแท้ขึ้นได้

 • ช่วยแก้ปัญหาการกลืนน้ำลายหรือการออกเสียงที่ผิดปกติ

 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง

 • ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาฟันคุด

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ จัดฟัน ให้มีขนาดเล็กลงและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยการนำวัสดุต่างๆ เช่น นิกเกิล ไททาเนียม และเซรามิก เป็นต้น ในการผลิตวัสดุที่ใช้ติดยึดบนฟันและลวดที่ใช้ในการ จัดฟัน

การ จัดฟัน ระบบ Damon (จัดฟันดามอน)

จัดฟันดามอน

การ จัดฟัน ระบบ Damon เป็นการ จัดฟัน ด้วยเครื่องมือที่ออกแบบโดยนำข้อดีของเครื่องมือ จัดฟัน แบบโลหะและเครื่องมือ จัดฟัน แบบเซรามิก มารวมกันโดยได้ออกแบบเครื่องมือที่มีแรงเสียดทานน้อย ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการรักษาทางทันตกรรม จัดฟัน

การ จัดฟัน ระบบ Damon เป็นการ จัดฟัน ที่อยู่ในกลุ่มเครื่องมือ Self  ligating brackets เป็นเครื่องมือ จัดฟัน แบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงเสียดทานของเครื่องมือขณะที่ใช้เคลื่อนฟัน ทำให้การเคลื่อนฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับประสิทธิภาพของลวดชนิด Hi-tech light-force archwires ที่ช่วยให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็ว เพียงใช้แรงเบาๆ ซึ่งได้มีการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจทั้งกับทันตแพทย์และคนไข้ที่ทดลองใช้

 • ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย

 • การรักษาที่ให้ผลเร็วกว่า

 • พบทันตแพทย์จัดฟันน้อยครั้งลง

 • อาการระคายเคืองที่ช่องปากลดลง คนไข้รู้สึกสบายมากขึ้น

 • ลดความจำเป็นของการผ่าตัดหรือการถอนฟันลง

 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเสริมชนิดอื่นๆ

ระบบที่สมบูรณ์สำหรับความแตกต่างของการรักษาทางทันตกรรม จัดฟัน สมัยใหม่
การ จัดฟัน แบบ Damon เป็นมากกว่าการ จัดฟัน ธรรมดา ระบบการ จัดฟัน แบบ Damon นี้เป็นการผสมผสาน ระหว่าง self-ligating brackets, hi-tech archwires  และระบบการรักษาที่ช่วยให้คนไข้ระคายเคืองน้อยลง ความแข็งแรงและยืดหยุ่นของ Damon 3MX ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผลของการ จัดฟัน นี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ระยะการพบทันตแพทย์จัดฟันน้อยลงและสร้างความสะดวกสบายให้กับคนไข้มากขึ้นเพราะการระคายเคืองปากที่ลดลง

ความสวยงามที่เหนือกว่ากับผลการรักษาที่รวดเร็ว

The Damon3 bracket นี้เป็นการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพของการ จัดฟัน ที่ให้ความสวยงามที่คนไข้พึงพอใจและได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถช่วยให้ผลของการ จัดฟัน นี้เป็นไปอย่างรวดเร็วกับการทำงานของเทคโนโลยี self-ligating Bracket จะช่วยให้คนไข้เจ็บน้อยลงเนื่องจากแรงต้านทานและแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการ จัดฟัน ลดน้อยลง ทันตแพทย์จึงสามารถใช้แรงที่น้อยลงเคลื่อนฟัน ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพของการจัดฟันให้ผลดียิ่งขึ้นและลดจำนวนครั้งที่มาพบทันตแพทย์ระหว่างการรักษาลงด้วย

ขั้นตอนการจัดฟัน

1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์โรค

 • การจดบันทึกประวัติการรักษาทางทันตกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับช่องปากและฟัน รวมถึงการถ่ายเอ็กซเรย์

 • การวางแผนการรักษา

 • การพิมพ์ปากเพื่อเตรียมอุปกรณ์การจัดฟัน

2. ขั้นตอนการติดเครื่องมือ

 • ทันตแพทย์จะทำการติดเครื่องมือจัดฟันตามแนวทางแผนการรักษา

3. การตรวจสภาพฟันและการปรับเครื่องมือรายเดือน
4. ขั้นตอนการใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังจากที่ได้รับการถอดเครื่องมือจัดฟันเพื่อป้องกันการล้มหรือการเกของฟัน

การดูแลรักษาความสะอาดฟันและช่องปากอย่างถูก วิธี และการพบทันตแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดฟันอย่าง ยิ่ง เพื่อช่วยให้การจัดฟันสามารถประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่มีปัญหา โรคเหงือก การพบทันตแพทย์ผู้เชียวชาญด้านการรักษาโรคเหงือกตลอดเวลาการจัดฟันเป็น เรื่องที่สมควรอย่างยิ่ง

เมื่อได้รับการติดเคริ่องมือจัดฟัน ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดหรือไม่สะดวกสบายในช่วงวันแรกๆ จนกว่าร่างกายจะชินกับเครื่องมือจัดฟันที่สวมใส่ ซึ่งสำหรับอาการปวด สามารถแก้ไขได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan ได้

คำแนะนำด้านการดูแลรักษาขณะรับการจัดฟัน

 1. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว

 2. ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุ จัดฟัน จะก่อให้เกิดความล่าช้าในการ จัดฟัน ได้

 3. การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ

 4. ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุได้

การจัดฟันแบบใสถอดได้ ไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign)

อินวิซาไลน์

เป็นเครื่องมือแบบใหม่ในการ จัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้ โดยเครื่องมือ จัดฟัน ชนิดนี้จะมีความใสและสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยทันตแพทย์จะทำการเปลี่ยนเครื่องมือให้ตามแผนการรักษา

ประโยชน์ของการจัดฟันแบบ Invisalign

 • ไม่เป็นที่สะดุดตา เพราะมีความใสสังเกตุเห็นได้ยาก

 • สามารถถอดออกได้ง่ายในการรับประทานอาหารและการทำความสะอาด

 • ไม่มีวัสดุที่สามารถติดเศษอาหารและคราบสกปรกซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุ

 • การเรียงตัวของฟันที่เหมาะสมและถูกต้องช่วยให้มีสุขภาพเหงือกที่ดี

หมายเหตุ การจัดฟันแบบ Invisalign ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา

ขั้นตอนการรักษา

1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาความเหมาะสม

 • ทันตแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการจัดฟันแบบ Invisalign จะทำการตรวจและวางแผนการรักษา

 • การจดบันทึกข้อมูล การเอ็กซเรย์และการพิมพ์ปากเพื่อการศึกษา

2. ขั้นตอนการจัดทำเครื่องมือ

 • การทำ CT scan (Computed Tomography หรือ CAT scan) ช่วยให้การผลิตเครื่องมือมีความถูกต้องสูงสุด

 • การใช้โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ช่วยในการวางแผนการเคลื่อนตัวของฟัน

 • หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการสรุปแผนการรักษาและเริ่มการผลิตอุปกรณ์ จัดฟัน

 • เครื่องมือ จัดฟัน Invisalign จะใช้เทคโนโลยี stereolithography (SLA) ในการสร้างแบบฟัน

 • การผลิตอุปกรณ์ จัดฟัน ที่มีความพอเหมาะกับผู้เข้ารับบริการนั้นๆ

3. การใส่เครื่องมือ

 • ทันตแพทย์จะทำการใส่เครื่องมือและตรวจดูความพอดี

 • การเข้าพบทันตแพทย์ตามที่นัดหมายเพื่อการปรับอุปกรณ์และการตรวจความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของการรักษา

 • การเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์เมื่อผู้เข้ารับบริการมีตำแหน่งฟันที่เหมาะสมตามแผนการรักษา ซึ่งการเปลียนอุปกรณ์จะดำเนินตามแผนการรักษาจนกว่าจะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ จำนวนของเครื่องมือที่ใช้ทั้งหมดในการ จัดฟัน จะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลซึ่งมีลักษณะและปัญหาการเรียงตัวของฟันที่แตกต่างกัน

ผู้เข้ารับการ จัดฟัน อาจมีความรู้สึกปวดหรือไม่สะดวกสบายในระยะแรกของการ จัดฟัน ซึ่งจะหายได้เองเมื่อร่างกายสามารถปรับตัวกับเครื่องมือ จัดฟัน ที่ใส่แล้ว โดยอาการปวดสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยการรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan ได้

การดูแลรักษาสุขภาพฟันและอุปกรณ์การ จัดฟัน

 • เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรดูแลความสะอาดฟันและเครื่องมือ จัดฟัน อย่างถูกวิธี

 • ควรทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการทำความสะอาดและวิธีการใช้ไหมขัดฟันและการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

 

ติดต่อเรา

ศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม

กด LIKE ศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม แฟนเพจ
กด SUBSCRIBE 
รายการจัดฟัน
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันฟรีที่

ศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม
(SDC1st Dentist)
อย่าลืมแชร์สิ่งดีๆ ให้แก่คนที่คุณรัก
02-236-5299, 0809560797

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +10 (from 10 votes)
ทันตกรรมจัดฟัน, 5.0 out of 5 based on 6 ratings
จัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันแบบใส จัดฟันเซรามิก จัดฟันด้านใน สวัสดีครับ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น