ทันตแพทย์

ทันตแพทย์

ball-update

ทพ.ภวัคร์ ตั้งทางธรรม (หมอกอล์ฟ)

 

ทพ.รินเดช ขจรนิติกุล [หมอใหญ่]

 

ทพ.ชยพร ศุภชาติวงศ์ (หมอต้น)

 

ทพ.เก็ตกาญจน์ สกุลทัพ [หมอเต้ย]

 

ทพ.ณัฐวุฒิ ศิริเสาวลักษณ์ (หมอท้อป)หมอปุ้ย

ทพญ.ศศิกานต์ ทองบริสุทธิ์ (หมออันอัน)

ทพญ.สมัญญา มณีธรรม(หมอเตย)

หมอวิน

หมอโบว์

ทพญ.พรเพ็ญ จิตติวรางกูล (หมออิ๋ว)

ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์ (หมอปุ๋ม)

DrAey-01

ทพญ.กรรวี เขียวเจริญ(หมออิน)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

Dr.Pattarapon Rungjirarat
ทพ.ภัทรพล รุ่งจิรารัตน์ [หมอบอล]
Education
– Mahidol University
Bachelor of doctor of dental surgerySkills
General Dentistry & Cosmetic Dentistry
– Regular Check-up
– Scailing and Polishing
– Filling (tooth-color restoration)
– Crowns
– Bridges
– Veneer
– Denture
– Teeth Whitening

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

Dr.Pawak Tungthangthum
ทพ.ภวัคก์ ตั้งทางธรรม (หมอกอล์ฟ)
– Chiang Mai University
Bachelor of doctor of dental surgery
– Chulalongkorn University
Intern@Esthetic Restorative and implant Program
“หมอบอลแนะนำอีกหนึ่งทันตแพทย์ประจำคลินิกที่กำลังศึกษาเฉพาะทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Cosmetic Dentistry) การันตีด้วยประวัติที่เติบโตมากับครอบครัวทันตแพทย์ครับผม”
Skills
General Dentistry & Cosmetic Dentistry
– Regular Check-up
– Scailing and Polishing
– Filling (tooth-color restoration)
– Crowns
– Bridges
– Veneer
– Denture
– Teeth Whitening

รากเทียมและทันตกรรมประดิษฐ์
” หมออิ๋ว .. เท่านั้น “
Dr.Pornpen Jittvarangkool
ทพญ.พรเพ็ญ จิตติวรางกูล (หมออิ๋ว)
– Naresuan University
Bachelor of doctor of dental surgery
– Chulalongkorn University
Continuous studying in Master Science Prosthodontics
ทันตกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบูรณะ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Ketkarn Sakultap
ทพ.เก็ตกาญจน์ สกุลทัพ (หมอเต้ย)
– Prince of Songkla University
Bachelor of doctor of dental surgery
– Chulalongkorn University
Intern@Esthetic Restorative and implant Program

Skills
General Dentistry & Cosmetic Dentistry
– Regular Check-up
– Scailing and Polishing
– Filling (tooth-color restoration)
– Crowns
– Bridges
– Veneer
– Denture
– Teeth Whitening

Dr.Chayaporn Supachartwong
ทพ.ชยพร ศุภชาติวงศ์ (หมอต้น)
– Mahidol University
Bachelor of doctor of dental surgery
– Chulalongkorn University
Graduate Diploma in Clinical Science in Prosthodontics

Skills
General Dentistry & Cosmetic Dentistry
– Regular Check-up
– Scailing and Polishing
– Filling (tooth-color restoration)
– Crowns
– Bridges
– Veneer
– Denture
– Teeth Whitening

ทันตกรรมปริทันต์
“หมอปุ๋มผู้มีทักษะการรักษาโรคเหงือกขั้นเทพ มือเบา ใจดี หาไม่ได้แล้วในประเทศ”
Dr.Pineekarn Lapanan
ทพญ.พินีกาญจน์ ลาภานันท์ (หมอปุ๋ม)
Education
– Mahidol University
Bachelor of doctor of dental surgery
– Mahidol University
Certificate in Periodontics
(Residency Training Program)

Skills
General Dentistry & Cosmetic Dentistry
– Regular Check-up
– Scailing and Polishing
– Filling (tooth-color restoration)
– Root planing
– Gum Surgery

ทันตกรรมคลองราก
“หมอมิกกี้รักษารากฟัน”
Dr.Panuroot Aguilar
ทพ.ภาณุรุจ อากิลาร์ (หมอมิกกี้)
Education
– Chulalongkorn University
Bachelor of doctor of dental surgery
– Chulalongkorn University
Master Degree in Endodontic
Skills
– Root Canal Treatment

Dr.Nathawut Sirisaowaluk
ทพ.ณัฐวุฒิ ศิริเสาวลักษณ์ (หมอท้อป)
– Chulalongkorn University
Bachelor of doctor of dental surgery.

Special Training
– Participation & member of 2KL-l Dental Implantology training course by Dr.Richard J.Lazzara (DMD.,MScD (2001)
– Participation in annual conference of Dental association of Thailand (1998-present)
– Invisalign Accreditation by Dr.Vicky Vaskalik. Sheraton Hotel, Australia
– Practice management by Dr.Terry Selke. Marriott Hotel, Australia
– Lingual Orthodontics by Dr.Rafi Romano, Sydney. Australia
– 3M Orthodontics Post-Graduate Meeting by 3M Company. Uluru. Australia
– Begg Orthodontics Meeting. Uluru. Australia
– Modern Orthodontic Mechanic & Self-legating Appliance by Dr.Gerald Samson & Dr.Fredrik Bergstand, Sunshine Coast. Australia
Audditional Skills
-Dolphin Imaging Program (Orthodontics)
Extra Curricular
-ASO (Australian Society of Orthodontics)

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
“ถอนฟัน – ผ่าฟันคุด – ผ่าตัด(ช่อง)”
Dr.Konrawii Keawchareon
ทพญ.กรรวี เขียวเจริญ(หมออิน)
– Mahidol University
Thai board of oral and Maxillofacial Surgery
จบทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (DDS.) ศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน (3ปี) มหาวิทยาลัยมหิดล (Resident Training Program of Oral and Maxillofacial Surgery) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล (Master of Science Program in Oral and Maxillofacial Surgery)
คุณหมอฟันอารมณ์ดีทั้งสวยและเก่ง ครบเครื่องแบบนี้ไม่ใช่หาได้ง่าย ๆ หากคุณคิดว่างานถอนฟันหรือผ่าฟันคุดนั้นน่ากลัว หมอบอลขอบอกมาลองฝีมือกับคุณหมออินดูซักครั้งเป็นไง
มีที่ไหนทำฟันไปร้องเพลงไป (แถมเพราะอีกตังหาก) ไม่ได้พูดกันมั่ว ๆ เพราะคุณหมออินมีซิงเกิ้ลเพลงเป็นของตัวเองมาแล้ว ระวังจะหลงรักและติดใจในฝีมือขั้นเทพของคุณหมอท่านนี้ให้ดีนะครับ

Dr.Samanya Maneetham
ทพญ.สมัญญา มณีธรรม (หมอเตย)
Education
– Chiangmai University
Bachelor of doctor of dental surgery

Skills
General Dentistry & Cosmetic Dentistry
– Regular Check-up
– Scailing and Polishing
– Filling (tooth-color restoration)
– Root planing
– Gum Surgery
– Crowns
– Bridges
– Veneer
– Denture
– Teeth Whitening

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +9 (from 9 votes)
ทันตแพทย์, 5.0 out of 5 based on 6 ratings

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น