avatar

ฟันซ้อนเก ขั้นรุนแรง จัดฟัน

September 2, 2018 in จัดฟัน, บทความจัดฟัน, เกล็ดความรู้

ทำไม ฟันซ้อน ฟันเก ขนาดนี้?

ฟันซ้อนเก ขั้นรุนแรง จัดฟัน

ฟันซ้อนเก จัดฟัน

ฟันซ้อนเก จัดฟัน

ฟันเก ฟันซ้อน มีปัจจัยทั้งจากพันธุกรรม และพฤติกรรม

1.พันธุกรรม

Dental crowding

Dental crowding

ทำให้ขนาดฟันและขากรรไกรไม่สัมพันธ์กัน เช่น
มีฟันซี่ใหญ่ แต่ตั้งอยู่บนขากรรไกรขนาดเล็ก

เรื่องของกราม ที่ใครกรามใหญ่-กรามเล็ก
ถ้าใครกรามเล็กจะมีโอกาสเกิดฟันเก ฟันซ้อน เยอะกว่าคนกรามใหญ่

dental crowding

dental crowding

dental crownding

dental crownding

 

2.พฤติกรรม

ฟันน้ำนมผุ

ฟันน้ำนมผุ

การเคี้ยวอาหารตั้งแต่เล็กๆ ถ้าเราเคี้ยวอาหารละเอียด ใช้งานกรามเยอะตั้งแต่เด็กๆ กรามมันก็ขยายเยอะ ลดโอกาสเกิดฟันเก ฟันซ้อนลง


ฟันผุในฟันน้ำนม เพราะฟันน้ำนมมันเหมือนเป็นตัวนำร่องให้ฟันแท้ขึ้น ใครที่ฟันน้ำนมผุต้องได้ถอนก่อนฟันแท้ขึ้น จะมีโอกาสเกิด ฟันเก ฟันซ้อนมากกว่า

ฟันซ้อนเก จัดฟัน

ฟันซ้อนเก จัดฟัน

 

ฟันน้ำนมหลุดก่อนกำหนด 👉🏻👉🏻👉🏻 ขากรรไกรบริเวณนั้นแคบลง,ฟันล้มเข้าหาช่องว่าง 👉🏻👉🏻👉🏻 ฟันแท้ไม่มีที่ขึ้น 👉🏻👉🏻👉🏻  เกิดฟันซ้อน ฟันเก

 

ฟันซ้อน ฟันเก รักษายังไง?

ฟันซ้อนเก จัดฟัน

ฟันซ้อนเก จัดฟัน

ถ้าปรึกษาหมอจัดฟันได้ทันเวลา อาจไม่ต้องถอนฟัน อาศัยการเจริญเติบโตของขากรรไกร ทำให้เกิดเนื้อที่จัดเรียงฟันให้เรียบได้

 

ถ้าไม่ทันอาจต้องถอนฟันแท้บางซี่ เช่น ถอนฟันกรามน้อยบน (ซี่หลังเขี้ยว) 2 ซี่ หรือถอนฟันกรามน้อยบนและล่าง 4 ซี่

ทั้งนี้จะแตกต่างตามลักษณะกระดูกขากรรไกรและใบหน้า

tooth crowding

dental crowding

ศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม (SDC1st Dentist)

จัดฟัน ทำฟัน

กด SUBSCRIBE รายการจัดฟัน

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันฟรี

ที่ศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม (SDC1st Dentist)

อย่าลืมแชร์สิ่งดีๆ ให้แก่คนที่คุณรัก

02-236-5299, 080-956-0797

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

avatar

ฟันซ้อน ฟันเก

February 12, 2014 in จัดฟัน, ทั่วไป, บทความจัดฟัน, เกล็ดความรู้

ฟันซ้อน ฟันเก

สาเหตุของฟันซ้อน ฟันเก เกิดจาก 

 1.พันธุกรรม

 2.สูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด

 3.ขนาดของฟันและขากรรไกรไม่สัมพันธ์กัน เช่น มีฟันซีใหญ่ อยู่บนขากรรไกรขนาดเล็ก เป็นต้น

Dental crowding

ตัวอย่าง ฟันซ้อน ฟันเก ที่เกิดจากพันธุกรรม

1.ขนาดและความสัมพันธ์ของกรามบนและล่าง อาจยื่นมากเกินไปหรือน้อยเกินไป

2.ฟันซี่ใหญ่ไป ทำให้การเรียงตัวของฟันในขากรรไกรไม่เป็นระเบียบ เกิดฟันซ้อนเก

3.ฟันซี่เล็กไป การเรียงตัวของฟันจึงห่าง หรือบางครั้งฟันห่างเนื่องจากฟันขึ้นไม่ครบ
ขาดหายไปบางซี่

4.ฟันขึ้นผิดตำแหน่งสลับที่กัน

5.มีลิ้นใหญ่ผิดปกติ ทำให้ฟันที่อยู่รอบๆ ถูกดันห่างออก

6.สภาพของกล้ามเนื้อมีแรงเกิดขึ้นขณะพูด กลืน เคี้ยว ทำให้ฟันถูกผลักดันออกไปจาก
ตำแหน่งปกติได้

7.ฟันหน้าห่าง จากเนื้อเยื่อยึดระหว่างฟันหน้าบน 2 ซี่ เกาะต่ำกว่าปกติ

8.ฟันเก อาจพบในคนที่มีความผิดปกติของช่องปาก เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่

ฟันน้ำนมผุ

ตัวอย่าง ฟันซ้อน ฟันเก ที่เกิดจากพฤติกรรม

1.ฟันน้ำนมผุ จนต้องถอนออกก่อนกำหนด

2.ฟันเกที่เกิดจากการที่ฟันน้ำนมอยู่ในปากนานไป ทำให้ฟันแท้ต้องแทรกเบียดขึ้น เอียงไปทางอื่น จึงเกิดฟันซ้อนขึ้น

3.การดูดนิ้ว นิสัยการกลืนที่ผิดปกติ

 

กด LIKE ศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม แฟนเพจ

กด SUBSCRIBE รายการจัดฟัน

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันฟรีที่

ศาลาแดง ซ.1 ทันตกรรม (SDC1st Dentist)
อย่าลืมแชร์สิ่งดีๆ ให้แก่คนที่คุณรัก
02-236-5299

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

avatar

รูปหน้ากับการจัดฟัน by SDC1st Dentist

March 27, 2012 in Uncategorized

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 7 votes)