รีเทนเนอร์ เลือกแบบไหนดี

รีเทนเนอร์ เลือกแบบไหนดี รีเทนเนอร

ใส่เชนจัดฟัน

ความตึงยางเชนจัดฟัน ความปวดตอนเปลี

จัดฟัน ไม่ไหวบอกไหว

จัดฟัน ไม่ไหวบอกไหว ……. อยากจัดฟั

 
avatar

ครอบฟัน.com by SDCdentist

December 19, 2011 in Uncategorized

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 5 votes)
จัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันแบบใส จัดฟันเซรามิก จัดฟันด้านใน สวัสดีครับ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

avatar

ทำอย่างไรไม่ให้เหล็กจัดฟันหลุด

December 19, 2011 in Uncategorized

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
จัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันแบบใส จัดฟันเซรามิก จัดฟันด้านใน สวัสดีครับ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

avatar

ทำฟันสีลม before Christmas

December 16, 2011 in Uncategorized

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 5 votes)
จัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันแบบใส จัดฟันเซรามิก จัดฟันด้านใน สวัสดีครับ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น